Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2014

kasiejka
4612 9831

May 14 2013

kasiejka
Reposted fromnameherhope nameherhope viakatalama katalama
kasiejka
brakuje mi letnich burz. 
— brakuje lata.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viakatalama katalama
kasiejka

"Kiedy mężczyzna milknie, kobieta myśli o najgorszym."
kasiejka
4868 b332
Reposted fromkatalama katalama
kasiejka
nic tak nie poprawia humoru jak muzyka.
— ;)
Reposted fromkatalama katalama
kasiejka
na zmianę ufam i wątpię, chociaż to takie nierozsądne. 
— powtórzone po raz n-ty.
Reposted fromkatalama katalama
kasiejka
Dopiero po rozstaniu kobieta uświadamia sobie jak wiele alkoholu może przyjąć jej organizm.
Reposted fromlabellavita labellavita viakatalama katalama

April 06 2013

kasiejka
zachciało mi się kurwa miłości
Reposted fromrudojakcholera rudojakcholera
kasiejka
zima ma parę zalet, ale ogólnie jest straszną kurwą!
Reposted fromrudojakcholera rudojakcholera
kasiejka
Sobota to dzień, który ewidentnie zagina czasoprzestrzeń.
Reposted fromrudojakcholera rudojakcholera

April 05 2013

kasiejka
co jeszcze jest ze mną [kurwa] nie tak
kasiejka
aha.
kasiejka
dopiero po rozstaniu kobieta wie, ile jest w stanie wypić
kasiejka
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Znajdują się we mnie przykładna pani domu i prostytutka.
kasiejka
ściągam na siebie jakieś zasrane klęski.
— fisz
kasiejka
kasiejka
nie mogę znieść myśli,że kochasz kogoś innego
— po prostu nie moge.
kasiejka
Gdyby istniała kurwopedia, poświęcono by w niej osobny rozdział o Tobie
— Autor(ka) anonimowa
Reposted frompanpancerny panpancerny viaarseniansodu arseniansodu
kasiejka
Kiedy ja o Tobie zapomnę...
już mnie to myślenie  męczy
to zaczyna być nudne!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl